Information 2

Energieffektivisering växthus

Verifiering av energibesparande åtgärder i växthus Växthus ställer krav på gott klimat för att grödorna skall ha rätt förutsättningar för god skörd. Klimatet i ett växthus styrs

Read More »

Leveransvilkor

PRISER Priser i SEK exklusive moms. Priserna är baserade på gällande valutakurser och råvarupriser. 2Flow AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i de fall det sker väsentliga förändringar

Read More »

IMD – Individuell mätning och debitering

För att genomföra energibesparingar samt för uppnå EU:s energikrav är IMD (individuell Mätning och Debitering) ett viktigt verktyg. Förståelse för hur vi påverkar den totala energianvändningen är visualisering av faktiska

Read More »

IP-Klassning

Se nedan för beskrivning av IP klassning. Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL  IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1

Read More »

Val av flödesmätare

Nedan reder vi ut skillnader mellan gamla kallvattenmätardirektivet (EEG) och nya MID för att underlätta vid val av vattenmätare. Permanent flöde Q3 MID Nominellt flöde qn EEG 2.5 m3/h

Read More »

Modbus adress kod

Koden skickas till enheten som skall genomgå en adressändring. OBS! Används för en mätare i taget. Vi rekommenderar att alltid endast ha en mätare ansluten vid parameterändringar.

Read More »

HEX tabell

Hex to ASCII conversion table Hexadecimal Binary ASCIICharacter 00 00000000 NUL 01 00000001 SOH 02 00000010 STX 03 00000011 ETX 04 00000100 EOT 05 00000101 ENQ 06

Read More »

Reklamation

Returer och produkter som skickas till service Returrätt/återköp2Flow lagervaror kan återköpas till 70 % av varuvärdet inom 6 månader från orderdatum, efter överenskommelse med din säljare. Villkor för

Read More »

Mätning av varmvatten

Varmvattenmätning kan utföras som volymmätning eller energimätning men i många fall önskas båda dessa funktionerna. Även VVC förluster vilka kan utgöra en stor del av energibehovet rekommenderas

Read More »