EL

Elmätare EM24 – Modbus

Energimätare, kommunikation via Modbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning

Read More »

Elmätare EM24 – Mbus

Energimätare, kommunikation via Mbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning

Read More »