Mätning av varmvatten

Varmvattenmätning kan utföras som volymmätning eller energimätning men i många fall önskas båda dessa funktionerna. Även VVC förluster vilka kan utgöra en stor del av energibehovet rekommenderas att mätas.

Beroende på systemutformning kan olika typer av installation användas. Nedan visas ett alternativ för mätning av varmvatten (energi och volym) samt VVC förluster.

Beskrivning
Varmvatten bereds via ackumulatortank eller värmeväxlare med energi från värmekälla (VS). Värmemängdsmätaren VS-VMM1 registrerar ackumulerad energi till varmvattenmätning, momentan effekt samt kretsens flöde och temperaturer.

Värmemängdsmätaren VVC-VMM1 registrerar ackumulerad energiförlust till varmvattencirkulation, momentan effekt samt kretsens flöde och temperaturer. Temperaturgivaren i VVC kretsen bör även övervakas med hänsyn till gällande krav på temperaturnivå med avseende på leginellabakterier. Flödesmätaren KV-FM1 registrerar ackumulerad volym kallvatten vilken blir varmvatten samt momentant flöde.

Vid installationer där det ej är lämpligt att montera en värmemängdsmätare i primärkretsen (VP) kan följande inkopplingsalternativ användas.

Relaterade produkter:

Värmemängdsmätare

Kulventil med temperaturgivaruttag

Flödesmätare