KÖLDBÄRARE

Kilfrost

Geoenergisystem där köldbärare cirkuleras antingen i borrhål(bergvärme/bergkyla) eller markförlagd slinga (ytjordvärme) har traditionellt använt etanol som köldbärare. Med ökade miljökrav och krav på att köldbäraren

Read More »