Programmering av puls till 4-20 mA konverter

Tips och råd gällande konfigurering av puls – 4-20 mA konverter Z111

1) Bestäm vilket maximalt flöde du vill ha som 20 mA utsignal (Normalt Qp)
2) Ta reda på hur nånga liter per puls som din mätare har som inställt värde
3) Beräkna frekvens

Max flöde (kbm/h) / ( 3.6 x puls inställning) = Max frekvens

4) Ställ in ovan Max frekvens i Z111

Ex:
Qmax= 150 lbm/h
Liter/puls = 0.01
Frekvens = 150/( 3.6 x 0.01) = 4167 Hz

Ställ in
Vred 100 = Pos 4
Vred 10 = Pos 1
Vred 1 = Pos 7
SW6 swith = 10

Nu fås 4 mA vid 0 kbm/h och 20 mA vid 150 kbm/h