IP-Klassning

Se nedan för beskrivning av IP klassning.

IP-Klass