Leveransvilkor

PRISER

Priser i SEK exklusive moms. Priserna är baserade på gällande valutakurser och råvarupriser. 2Flow AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i de fall det sker väsentliga förändringar i valutakurser och råvarupriser.

BETALNINGSVILLKOR

Företag med erhållen kredit 30 dagar netto. Vid överskriden kredittid debiteras dröjsmålsränta.

LEVERANSVILLKOR

FCA Hässleholm / Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser AA VVS 09.

GARANTI

2 år. Om 5 års garanti skall tillämpas skall det specifikt anges vid offert och anges på orderbekräftelse samt faktura för att gälla.

DOKUMENTATION

Svenska/engelska produktblad/bruksanvisningar i ett exemplar ingår kostnadsfritt mot begäran. Annan dokumentation endast enligt överenskommelse.

RETURER

Kontakta oss omgående vid returer, telefon 0451-223 00 eller kundtjanst@2flow.se. Returnera aldrig produkter utan att först kontakta oss. Returer accepteras endast efter överenskommelse. Returavdrag tillämpas. Gods som ankommer vårt lager utan föregående överenskommelse skrotas 7 dagar efter ankomstdatum på kundens bekostnad.


REKLAMATIONER

1. Kontakta oss omgående vid reklamation eller frågor avseende våra leveranser eller produkter, telefon 0451-223 00 eller kundtjanst@2flow.se. Returnera aldrig produkter utan att först kontakta oss.

2. Fyll i reklamationsblankett vilken vi tillsänder Er efter anmodan. Denna skall alltid ska bifogas produkterna vid returnering.

3. I de fall 2Flow AB ska debiteras returfrakten, måste transporten ske med med vårt fraktavtalsnummer enligt reklamationsblanketten.

4. När vi har erhållit produkterna behandlas reklamationen varefter vi meddelar er besked så snart som möjligt.

GARANTI

Kontakta oss omgående vid åberopande av garanti, telefon 0451-223 00 eller kundtjanst@2flow.se. Returnera aldrig produkter utan att först kontakta oss. Villkor enligt Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser NL09. Vid åberopande av garanti gör vi alltid en bedömning i samarbete med våra leverantörer.

UNDER GÄLLANDE GARANTITID

Kontakta oss först för samråd om bästa åtgärd för att avhjälpa fel under garantitiden. Åtgärder som omfattas av garantin åtgärdas efter samråd med vår kvalitets- och garantiansvarige.

EFTER GÄLLANDE GARANTITID 

På returnerade produkter så utför vi service i vår egen verkstad eller hos våra leverantörer. Kontakta oss för planering av rätt åtgärd innan godset skickas.

För service på produkter på plats i er anläggning så kontaktar ni oss på telefon 0451-223 00 för planering av utförande.

Dessa uppgifter gäller leveranser från 2018-04-19Redigera