IMD – Individuell mätning och debitering

För att genomföra energibesparingar samt för uppnå EU:s energikrav är IMD (individuell Mätning och Debitering) ett viktigt verktyg. Förståelse för hur vi påverkar den totala energianvändningen är visualisering av faktiska värden i realtid ett viktigt redskap.

Genom individuell mätning kan mätdata användas till att debitera, visualisera via telefon, läsplatta och webb, få jämnare inomhustemperatur och kartlägga energianvändningen för underlag till ytterligare energibesparingar. En viktig frågan för många är att betala för energin som man själv gör av med och inte grannens energi. Vi har lösningen gällande såväl mätare som mätinsamling och underlag till fakurering.

Är det lönsamt?

Energieffektiviseringsutredningen från 2008 visar att IMD av värme är lönsamt i många fall samt att en kombinerad individuell mätning av värme och varmvatten kan ge ca 10 % i avkastning på investeringen.
Erfarenhetsvärden från Sverige och närliggande länder är att IMD bidrar till en reduktion med energianvändningen till värme med 10 – 20 % vilket nationellt innebär en stor besparingspotential. Varmvattenanvändningen har en besparingspotential på 15 – 30 % vilket gör det väl värt att integrera även denna.

Exempel:
Bostadsrätt på 100 m2 och ett specifikt energibehov på 130 kWh/m2 har en besparingspotential på 1300 – 2600 kWh/år. Med ett energipris på 1 kr/kWh blir besparingen 1300 – 2600 kr/år.

IMD ger hyresgästerna möjlighet att själva styra över sina boendekostnader. Oavsett om man vill ha lite varmare eller lite kallare så avspeglas det personliga valet i plånboken. Energikostnaden är den enskilt största utgiftsposten i en fastighet och en reduktion av denna kostnad bidrar till en väsentlig förbättring av den totala kostnadsbilden.

Mätare

Det är viktigt att välja rätt mätare vilka kommunicerar med ett överordnat system som samlar in alla mätvärden. Antalet mätpunkter avgörs främst av det enskilda behovet och antalet brukare som man vill fördela eller visa energi och vattenanvändningen för. Vi har lämpliga mätare för el, kallvatten, varmvatten, värme och kyla.

Mätsystem

Enklaste modellen av mätsystem är manuell avläsning, därefter finns möjlighet att hämta in momentan mätarställning via direkt kommunikation med mätaren och slutligen löpande loggning och övervakning. För visualisering av förbrukning rekommenderar vi löpande loggning och övervakning så att mätvärden kan ses i realtid samt även historiska värden.

Hur fungerar det?

Läs mer på denna sida om det fungerar – klicka här

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att hitta rätt nivå på kort och på lång sikt.