BENTONIT

Lera har använts sedan urminnes tider för att göra vallar vattentäta och för att skydda människor från vatten. Omvänt används leror för att skydda dyrbara grundvattenkällor mot störningar från människan. Våra pellets som är gjorda av lermineral är ett utmärkt sätt för att återställa jordlager som är skadade samt för att i övrigt skapa ett tätande skikt som skydd.

Pelleterad bentonit

kern1

När man gräver brunnar eller utför markborrningar kan skyddande och avskärmande skikt punkterades. För att återställa de punkterande skikten kan man använda bentonit som ersättningsskikt. Genom att använda våra bentonitpellets som är granulerad lera med hög sjukhastighet kan skadade skikt återställas.

kern2


Väl på plats sväller pellets upp efter att de har varit i kontakt med en fjärdedel av vatten.
 På så vis fylls det återstående utrymmet mellan pelletskornen samt ut i befintliga hålrum.  Ett fast, vattentätt skikt skapas uteslutande från naturliga lermineral. På detta sätt återfås ett  grundvattenskydd mot förorening från ovan samt förhindrar blandning av vatten med olika vattenkvaliteter.

 

kern4

Vi har fem olika typer av pellets för att täcka in varierande behov. Standardserien består av Mikolit® 00 , Mikolit® 300 och Mikolit® B. 

Det finns två typer av specialfunktioner : Mikolit® 300M (lätt att detektera) och Mikolit®Thermoseal(utökad värmeledningsförmåga).

Samtliga produkter kan levereras i återvinningsbara PE säckar om 25 kg eller i storsäck.

För tätning av dammar och diken kan rekommenderas Mikolit® B då den har högst svällkapacitet. Mikolit® 00 och Mikolit® 300 kan användas i den mättade zonen som alternativ till Mikolit® B.

Bentonitpulver

Bentonit i pulverform mixas med vatten innan injektering/tillförsel till önskad plats. Skillnaden mot den pelleterade bentoniten är att svällning ej sker efter tillförsel samt att bentonit i pulverform kan tränga längre in i sprickformationer. Vid behov av extra goda termiska egenskaper har dessutom vår produkt för återfyllning av energibrunnar högre värmeledningstal i pulverform än i pelletsform. Vi har ett stort utbud av bentonitpulver och kan även ta fram projektanpassade produkter för tex olika typer av markförseglingar.

 

Tätskikt med bentonitblandad sand (BES)

2Flow bentonitpulver bildar tillsammans med sand eller stenmjöl ett kostnadseffektivt och stabilt skikt med låg vattengenomsläpplighet. Vi kan leverera färdigblandad material i storsäck för enkel förläggning i fält. För

Read More »

2Seal-Thermal

För optimal energiväxling mot mark och berg är 2Seal-Thermal det ideala valet. Materialet levereras i småsäck eller storsäck och mixas med vatten innan applicering.  2Seal-Thermal har mycket goda värmeledande

Read More »

Bentonit FAQ

Påverkar grundvattnets salthalt svällkapaciteten?Med bräckt eller saltvatten är svällkapaciteten hos tätningspellets normalt avsevärt mindre. Dock sker vanligtvis fyllning av pellets med tillsats av sötvatten. Detta innebär att det

Read More »