Mbus ändra adress och läs värden

För att prova samt för att ställa om Mbus adresser på våra mätare finns ett enkelt gratis program.

Ladda ner via länken nedan:
Download

Beskrivning för att ändra adress:
1) Koppla mätaren till en konverter till din dator
2) Spänningssätt mätaren
3) Kontrollera i datorns enhetshanterare vilken com-port konvertern finns på
4) Starta programmet – MB Sheet
6) Välj com-port samt baudrate 2400
7.1) Klicka på ”search adress”. Sökning sker nu på mätarens adress. NOTERA: Programmet hittar inte mätare med adress 0.
7.2) Om mätaren inte hittades gör en sökning baserat på mätarens ID. Klicka på ”Search id”
8) När mätaren hittats ser du mätarens nuvarande adress under ”Addr.”. För att ändra till en ny adress klicka på rutan som anger adressen, tex 1, och fyll i önskad adress. Högerklicka därefter i samma ruta och välj ”Set adress via ID”.
9) Gör en ny sökning enligt 7.1 ovan och nu skall mätaren nya adress komma upp.

Läsa mätarens register
När mätaren är ansluten och funnen enligt ovan kan du klicka på ”Read M-bus” för att läsa mätarens värden. Klicka på ”Zoom data” för att få en bättre överblick.