Reklamation

Returer och produkter som skickas till service

Returrätt/återköp
2Flow lagervaror kan återköpas till 70 % av varuvärdet inom 6 månader från orderdatum, efter överenskommelse med din säljare. Villkor för detta är att varan är i oskadat skick och returneras i originalemballage med manual och eventuella certifikat. Observera att märkning eller notering inte får förekomma på vara eller originalförpackning.

Varor som specialanskaffats för kunds räkning och varor som ej ingår i 2Flow´s lagersortiment återköps ej.

2Flow tar inget ansvar för varor som returnerats utan förestående överenskommelse med kundsupport. Frakt avseende returrätt/återköp betalas av kunden.


Reklamerade produkter som skickas till service

Avisering
Avisera alla serviceärenden innan ni returnerar något till oss. Vår reklamationsblankett skall vara ifylld och insänd till oss innan retur genomförs. När vi får veta vad som kommer till oss, så kan vi förvarna service så att planering och utförande av serviceärenden sker snabbt och effektivt.

Fakturanummer
Ange fakturanummer samt ert kundnummer vid kontakt med oss.

Rengöring/Anledning/Beskrivning av fel
Om produkten har varit i drift så måste den rengöras innan den returneras till oss. Använd nedan blankett för att reklamera en produkt till oss. Utan denna kan vi inte ta emot produkten på vår serviceavdelning. Det är viktigt att ni fyller i blanketten noggrant för att underlätta felsökning.

Frakt och emballage
Produkter som skickas i retur till oss ska skickas väl emballerade till adressen:

2Flow AB
Regementsvägen 5
281 35 Hässleholm

Frakt avseende produkter som sänds in till service betalas av kunden. Vi reserverar oss rätten att debitera för de extra kostnader som uppstår om anvisningar inte följts.

Undersökningskostnad
Kostnad för felsökning debiteras med 675:- per enhet om undersökningen ej uppvisar fel eller om felet beror på handhavande eller annan orsak vilken ej hänförs till ursprungsfel i produkten.

Ersättning
Om felsökningen uppvisar fel i produkten inom garantin förbehåller vi oss rätten att valfritt reparera, skicka ersättningsprodukt eller återbetala varans värde.

Related Produtcs
SAMLINGSRÖRPosted on
MMA STV INJUSTERINGSVENTIL  IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 202223 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL   IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL   SAMLINGSRÖR Montage PE koppling Posted on1 …
SAMLINGSRÖRPosted on
INSTICKSDJUP40xG25:  73 mm40XG32:  73 mm40xG40:  73 mm  50xG25:  78 mm50xG32:  78 mm50xG40:  81 mmDRAGFAST KOPPLINGANVÄNDNINGDragfasta kopplingar för vattenledningar av polyeten (PE) avsedd för montage i mark/utomhus enligt standard SS-EN 12201(avsedda rördimensioner. …
SAMLINGSBRUNNARPosted on
Vi erbjuder svensktillverkade samlingsbrunnar av högsta kvalitet.Samlingsbrunnar finns i tre olika storlekar (DN630, DN800 och DN1200) från två till 22 borrhålsanslutningar.Samtliga brunnar levereras komplett med injusteringsventiler, avstängningsventiler och avluftning som …
SAMLINGSSKÅPPosted on
Detta skåp finns i två olika djup för upp till 24 anslutande slingor med gemensam bredd 1500 mm. Exempel på anslutningar visas nedan. Kundanpassning av antal anslutande slingor, stamanslutning (ner, …
InformationPosted on
Vår prisgaranti är ytterligare ett steg för att du som kund hos 2Flow alltid skall få bästa produkt till bästa pris. Prisgarantin gäller samtliga våra standardiserade samlingsrör. Hur gäller garantin?Genom …
SAMLINGSRÖRPosted on
Samlingsrör i rostfritt DN 150 för 3-140 anslutningar med inbyggda fästpunkter för pendelskruvar. Modulrören kombineras ihop till önskat antal borrhålsanslutningar och varje grupp kombineras med avluftning, ändhuv och stamanslutning. Smart design …
SAMLINGSRÖRPosted on
Samlingsrör i rostfritt DN 50 för 2-6 anslutningar med inbyggda fästpunkter för pendelskruvar. Smart design för lågt tryckfall via modulbyggda prefabricerade samlingsrör av högsta kvalitet med kragade stick. Delning 100 mm …