Val av flödesmätare

Nedan reder vi ut skillnader mellan gamla kallvattenmätardirektivet (EEG) och nya MID för att underlätta vid val av vattenmätare.

Permanent flöde Q3 MIDNominellt flöde qn EEG
2.5 m3/h1.5 m3/h
4 m3/h2.5 m3/h
10 m3/h6 m3/h
16 m3/h10 m3/h
25 m3/h15 m3/h
40 m3/h25 m3/h
63 m3/h40 m3/h
100 m3/h60 m3/h
160 m3/h100 m3/h
250 m3/h150 m3/h

Innebär detta då att en vattenmätare enligt MID har större flöde än den gamla EEG?
Svaret på frågan är nej och anledningen är att Q3 och qn är två olika flödespunkter som ligger till grund för kravet på maximal felavvikelse. Då Q3 har ett större värde innebär det att kraven på mätarna har ökat i och med införandet av MID direktivet.
Om Ni tidigare tagit ut en mätare med t.ex. qn=2.5 m3/h så skall ni välja en mätare med Q=4 m3/h för att få en likvärdig mätare. Observera att generellt skall alla mätare dimensioneras efter flödessituationen samt maximalt tillåtet tryckfall.