Startsida

2flow_top_logo_1

 

 

För prisuppgifter och offert – skicka ett e-mail på offert@2flow.se
eller ring oss på 0451-223 00

Temperaturgivare med MODBUS RS485 – läs mer

 

Välj rätt fyllnadsmaterial för energibrunnar

2Seal-Thermal är speciellt framtaget för att erhålla
en säker tätning med högt värmeledningstal.
Läs mer här 

 

 

Samlingsskåp för Geoenergi
Underlättar montage och service med ventiler
enkelt åtkomliga ovan markytan. Rostfria samlingsrör konstruerade med lågt tryckfall.
läs mer

 

 

värmemängdsmätareflödesmätareelmätaresmart lcd givare MX9

IMD - Invidiuell mätning och debitering