Flödesmätare

DOF6000

Doppler flödesmätare för partiellt fyllda rör. Rör som är delvis fyllda, tex dagvatten, vägtrummor mm samt innehåller partiklar och luftbubblor mäts bäst med dopplerteknik som utnyttjar orenheterna

Read More »

SQ – flödesmätning

KONTAKTFRI MÄTNING FÖR AVLOPP OCH INDUSTRI Radarsensors i SQ givaren mäter kontinuerligt flödet i kanaler och rör vilka är delvis fyllda med vätska. Tack vare det kontaktfria

Read More »

Flödesmätning – avlopp mm

Vid flödesmätning av vätska som innehåller partiklar eller luftbubblor krävs anpassning av teknikval för att säkerställa korrekt flödesmätning. Dopplermätare – clamp onFör flödesmätning av fyllda rör med

Read More »

flowIQ® 2200 EU

Akustisk läckagesökning för mätarstorlekar upp till 10 m³/h Godkänd med dynamiskt område upp till R1600 Exakt precision Upp till 20 års batterilivslängd Broschyr Datablad Guide Produktjämförelse Broschyr flowIQ®

Read More »

MULTICAL® 21

Ultraljudsprecision från den första droppen Överlägsen stabilitet inom hela det dynamiska området Intelligenta infokoder och larm Broschyr Datablad Guide Produktjämförelse Broschyr MULTICAL® 21 (sv) Datablad MULTICAL® 21

Read More »

flowIQ® 3200 EU

Ultraljudsprecision i upp till 20 år Exakt precision över flödesområdet Minimerad vattenförlust med mätdata per distrikt Korrekt fakturering av stora kunder Broschyr Datablad Guide Broschyr flowIQ® 3200

Read More »

flowIQ® 3100

Beprövad ultraljudsteknik utan risk för slitage Exakt precision vid både höga och låga flödeshastigheter Läckagesökning för att begränsa vattenförlust för slutanvändare Kommunikationskompatibilitet för fjärravläsning Broschyr Datablad Guide

Read More »

flowIQ® 2101

Broschyr Datablad Guide Broschyr Fakta – Fördelar – Nytta flowIQ® 2101 (en-GB) Datablad flowIQ® 2101 (en-GB) Översikt flowIQ® 2101 (Multiple) Certifikat flowIQ® 2101 (en-GB) Guide Användar och

Read More »