Energieffektivisering växthus

Verifiering av energibesparande åtgärder i växthus Växthus ställer krav på gott klimat för att grödorna skall ha rätt förutsättningar för god skörd. Klimatet i ett växthus styrs normalt mot växthusets värme-, fukt- och koldioxidbalans. Vid luftning av växthus för att reglera växthusets luftfuktighet krävs energi för att värme ny luft som tas in. I ett större växthus i södra Sverige har en utrustning vilken avfuktar luften och tillvaratar värmen i kondensvattnet vilket skall minska växthusets energibehov. 2Flow kontaktades för leverans av energimätare och loggningsutrustning för att mäta faktisk energianvändning i ett växthus med den nya energibesparande utrustningen samt i ett referensväxthus i direkt anslutning till det första. Lösningen blev fyra clamp-on värmemängdsmätare, modell Serie 1100V-E, tillsammans med vårt cloudbaserade datainsamlingssystem 2Flow-online. Mätningen skall utföras under 12 månader för att erhålla mätvärden från en hel årscykel och löpande utvärdering kan ske av såväl beställare som leverantör. Mätvärden kan ses i såväl realtid som historiska värden för respektive mätare via enkel inloggning via en dator, surfplatta eller smartphone.