flowIQ® 3100

  • Beprövad ultraljudsteknik utan risk för slitage
  • Exakt precision vid både höga och låga flödeshastigheter
  • Läckagesökning för att begränsa vattenförlust för slutanvändare
  • Kommunikationskompatibilitet för fjärravläsning