flowIQ® 3200 EU

  • Ultraljudsprecision i upp till 20 år
  • Exakt precision över flödesområdet
  • Minimerad vattenförlust med mätdata per distrikt
  • Korrekt fakturering av stora kunder