DOF6000

Doppler flödesmätare för partiellt fyllda rör.

Rör som är delvis fyllda, tex dagvatten, vägtrummor mm samt innehåller partiklar och luftbubblor mäts bäst med dopplerteknik som utnyttjar orenheterna i vattnet för mätning av dess flödeshastighet.

  • 20 punkts koordinatsystem för att beskriva flödesarea som kan vara tex ett rör eller en tvärsnittsarea av ett vattendrag
  • Mätvärdeinsamlare och omvandlare som registrerar flödeshastighet, djup och konduktivitet
  • Arbetsområde flödeshastighet: 0.02 mm/s till 10 m/s, dubbla flödesriktningar, noggrannhet 1%
  • Vattendjup: 0 till 10 m
  • Djup mäts både med trycksensor och ultrasonisk nivågivare
  • IP68 epoxitätad sensor
  • Kommunikation via Modbus RS-485

Finns som väggmonterad eller portabel mätvärdesomvandlare