Flödesmätning – avlopp mm

Vid flödesmätning av vätska som innehåller partiklar eller luftbubblor krävs anpassning av teknikval för att säkerställa korrekt flödesmätning.

Dopplermätare – clamp on
För flödesmätning av fyllda rör med givarplacering utanpå röret så givarna ej är i kontakt med vätskan. Passar rör med utvändig dimension mellan 40 mm och 4000 mm. Mäter flödeshastigheten ner till 0.05 m/s.

Öppna kanaler
Våra ultrasoniska mätare för öppna kanaler, UOL, monteras för att ej vara i kontakt med mediet. Mätartypen kan med fördel användas för tex gråvatten och avloppsvatten men kan i princip användas för all typ av vätska. Då givaren ej kommer i kontakt med vätskan är systemet ytterst underhållsfritt och säkert. Tekniken innebär att en flödesgivare placeras ovanför en ränna med specifik utformning, se exempel nedan. Beräkning sker av momentant flöde baserat på nivå och hastighet i rännan.