Montage PE koppling

INSTICKSDJUP

40xG25:  73 mm

40XG32:  73 mm
40xG40:  73 mm

  

50xG25:  78 mm

50xG32:  78 mm

50xG40:  81 mm

DRAGFAST KOPPLING

ANVÄNDNING
Dragfasta kopplingar för vattenledningar av polyeten (PE) avsedd för montage i mark/utomhus enligt standard SS-EN 12201(avsedda rördimensioner. Max arbetstryck (vid 20°C): Vatten PN 16. 
INNAN MONTERING
Säkerställ att ändan på röret (stödhylsa behövs ej) som skall in i kopplingen är avgradad och fri från repor samt andra defekter, och att både röret och kopplingen är rena från sand, lera och stenar etc. Tänk på garantin för kopplingen gäller endast vid nymontage, ej vid återanvändning. Eventuell nedgrävning av rörsystem skall ske efter provtryckning är utförd enligt rörtillverkarens anvisningar.