Värmemängdsmätare – E-modus RC82

Värmemängdsmätare för värme och kyla (MID-godkänd)

E-modus RC82 är en värmemängdsmätare i kompakt design för energimätning I värme och kylsystem. Mätaren finns i dimension DN15-DN40 (gängad anslutning och MID) och DN 50 – DN 1000 (flänsad anslutning). Den elektronisk beräkningsmodulen har separata register för värme och kyla.

Unik kommunikation
I grundutförande levereras mätaren med:

 • Optisk kommunikation
 • Puls in
 • Puls ut (flöde eller energi)

Tillval singel kommunikation via en av följande:

 • Modbus
 • Mbus
 • 4-20 mA (flöde)

Tillval multikommunikation via ett av följande:

 • Modbus + Modbus
 • Mbus + Mbus
 • Modbus + Mbus
 • Modbus +  4-20 mA(flöde)
 • Mbus + 4-20 mA(flöde)

Strömförsörjning: 24 VDC (std), 230 VAC eller batteri.

Produktblad värmemängdsmätare ultraE        Manual värmemängdsmätare ultraE        Mbus protokoll värmemängdsmätare ultraE        Modbus protokoll värmemängdsmätare ultraE

Tryckfallsdiagram

RC82_Tryckfall1

DN 15 20 25 32 40
kV-värde 4.11 6.86 11.14 17.40 28.75
DN 50 65 80 100 150
kV-värde 77.69 137.21 213.45 351.19 577.71

Rekommendation gällande dimensionering

Vår rekommendation baseras på ett tryckfall på ca 5 kPa över värmemängdsmätaren vid ett flöde vid 40° C vatten.

Max flöde kbm/h Rek DN Qp VMM
19 65 25
11.6 50 15
6,7 40 10
3,6 32 6
2,1 25 3,5
1,2 20 2,5
0.6 15 0,6

E-modus RC82 – i kombination med värmepumpar

Denna värmemängdsmätare kan ställas in med Modbus RS-485 kommunikation 300-9600 bps, None, 8, 1 vilket passar de flesta värmepumpar, elmätare och övriga enheter vilket underlättar kommunikation.

Val av värmemängdsmätare till värmepump

Se fler värmemängdsmätare

Delat montage
Om rören är placerade på annat ställe än där det är praktiskt att göra manuell avläsning kan mätarna beställas med förlängda kablar. Kabellängder på 3 respektive 5 meter finns som tillval och skall anges speciellt vid beställning. Om mätarna skall placeras utan genomföring i vägg, tex vid takmonterade rör så krävs ingen extra åtgärd. Om displayen skall placeras där det krävs genomföring krävs särskild upplysning om detta vid beställning samt återrapportering till oss efter genomförd entreprenad.

extended_cable_installation_2flow

Relaterade produkter:
Kulventil med uttag för temperatursensor (DN 20 – DN 50)

Trafo 230 VAC – 24 VDC

FAQ – Modbus