Kilfrost

Geoenergisystem där köldbärare cirkuleras antingen i borrhål(bergvärme/bergkyla) eller markförlagd slinga (ytjordvärme) har traditionellt använt etanol som köldbärare. Med ökade miljökrav och krav på att köldbäraren ej skall vara brandfarlig erbjuder vi en vätska som är framtagen för att uppfylla dessa krav samt krav på låg viskositet för att minska systemtryckfall.

Kilfrost blandas med vatten av dricksvattenkvalitet.

Kilfrost GEO & GEOplus

Kilfrost GEOplus är en registrerad köldbärare för användning i närhet av livsmedel. I tabellen nedan jämförs tekniska data och priser för två olika koncentrationer. För mer information kontakta oss gärna.

Behöver ni en köldbärarvätska som uppfyller nedan krav så kontakta oss på 0451-223 00 eller order@2flow.se. 

Vi hjälper er räkna ut systemvolymer och lämnar förslag på koncentration för att uppfylla krav på fryspunkt. Kan fås antingen som koncentrat som blandas på arbetsplatsen eller som färdigblandad vätska. Vätskan baseras på glycerin enligt ett hemligt recept som ursprungligen togs fram på 1930-talet för att undvika isbildning på fotbollsplaner. Produkten har med åren renodlats till olika användningsområden.

  • Giftfri köldbärarvätska
  • Ej brandfarlig
  • Låg viskositet
  • Överlägsen miljöprofil
  • Överträffar ASTM D1384-5 korrosionsstandard vid 88°C
  • Fri från nitrater, borater och tungmetaller
  • Optimal drifttemperatur -40°C till +40°C

Konverteringstabell glykolmätare – Kilfrost GEO

Idealt används optisk brytningsindexmätare med lämpligt intervall för direkt jämförelse mellan brytningsindex och aktuell fryspunkt för Kilfrost Geo. Dock är de vanligaste mätarna ofta angivna med visning av fryspunkt för etylenglykol(MEG) eller propylenglykol (PEG). I nedan fil finns en konverteringstabell.

Exempel: -17.5 °C önskas som fryspunkt med Kilfrost GEO vilket innebär att 35%volym skall vara inblandat och ett brytningsindex på 1.3769 skall erhållas. 

 

För avläsning finns en glykolprovare för etylenglykol och då skall den visa -18.6 °C för att motsvara önskad fryspunkt med Kilfrost GEO. 

 

Denna information är baserad på inhämtad information gällande brytningsindex för olika vätskor och vi reserverar oss mot eventuella avvikelser.

Jämförelse köldbärare

I denna skrift har vi samlat tekniska jämförelser mellan utvalda köldbärare.