IMD – Beskrivning

Installation av Individuell mätning och debitering

En fastighet tillförs normalt kallvatten, varmvatten, värme och el. Om varmvattencirkulation är installerat finns även till returrör för detta.

Nedan bild visar 2 lägenheter eller byggnader inkopplade på ett gemensamt system. För att debitera varje enskild lägenhet eller byggnad erfordras:

Exempel lägenhet nr 1:

ELM-1     Elmätare
VV-1        Flödesmätare varmvatten
KV-1        Flödesmätare kallvatten
VS-1        Värmemängdsmätare

imd

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation
Väsentligt är att löpande samla in statistik från varje enskild mätare och summera månadsvis. Vid systemuppbyggnad kan man välja trådlös eller trådbunden kommunikation. Vid installation i befintliga byggnader är det vanligast att välja trådlös kommunikation pga lägre installationskostnader.

Datahantering
Via vår online-tjänst 2Flow-online kan varje enskild fastighetsägare/brukare se sina uppgifter. 2Flow-online sammanställer dessutom månadsvis statistik som underlag för fakturering, enkelt och effektivt.