Värmemängdsmätare clamp-on (fast montage eller portabel)

Värmemängdsmätare utan ingrepp i rörsystemet

 1100P1100V_1

Ultrasoniska flödegivare för mätning av flöde ger tillsammans med temperaturgivare energimängden som levererats i vätskesystemet. Utrustningen monteras på rörets utsida och tre olika par givare finns för olika rördimensioner.

Värmemängdsmätare clamp-on finns att beställa som portabel enhet eller för väggmontage, olika utsignaler och för olika rördimensioner.

          
Portabel         Väggmonterad

Fördelar

 • Korttids eller långtidsmätningar av flöde/temperatur/energi
 • Lämpar sig t.ex. för analys av en fastighets eller processens energibehov
 • Orsakar inget tillkommande tryckfall

Egenskaper Värmemängdsmätare Clamp-On

 • 230 VAC, bakgrundsbelyst display med fyra rader
 • Funktion för loggning av data via Modbus RS-485, 4-20 mA och puls
 • Energimätningsfunktion genom konfigurering med parade temperatursensorer
 • Montage av givare på rör via ”Clamp-On” givare
 • Mätintervall: 0.01–12 m/s
 • Temperaturområde: -35°C – +200°C
 • Tillförlitliga i både rena och grumliga vätskor med grumlighet <10 000ppm
 • För montage på vägg eller som portabel enhetFör mer information om Värmemängdsmätare Clamp-On vänligen kontakta oss.

Relaterad information
Parameterberäkningar för fluider

Avståndstabell för sensorer

Analog utsignal