Bentonit FAQ

Påverkar grundvattnets salthalt svällkapaciteten?
Med bräckt eller saltvatten är svällkapaciteten hos tätningspellets normalt avsevärt mindre. Dock sker vanligtvis fyllning av pellets med tillsats av sötvatten. Detta innebär att det vatten som tas upp av pellets är sötvatten och därmed fås god expansion.

Ett utrymme på 1 m3 behöver fyllas. Hur stor volym pellets krävs?
SVAR: 1 m3 med tillägg för eventuell tätning av sprickor utanför volymen. Leran slutar att svälla när inneslutet vatten är upptaget. Det innebär att all volym det inneslutna vattnet har kommer att upptas av expanderad pellets. I periferin av den fyllda volym har redan en expansion skett och där finns då en tätning.

Hur länge ska jag vänta tills jag kan tillåta tryck på ett lager av lera?
Minst 24 timmar. Vid tidigare last finns det en risk att ett vattenflöde skapas mellan tätnings pellets som ännu inte har expanderat. Detta kan leda till önskat läckage. 

Det finns mindre materialbehov vid större svällkapacitet för att fylla samma volym?
Nej. Fyllvolymen skall alltid vara helt fylld med pellets.

Är det möjligt att täta i rinnande vatten?
Det är inte möjligt att uppnå en tätning med tätnings pellets i rinnande vatten. Vid början av expansionsprocessen skapar ett slamskikt på utsidan av varje korn lera. Det flödande vattnet kan bortföra detta slamskikt. Därför måste det först placeras ett skikt för att stoppa vattenflödet. Inom detta skikt kan sedan pellets appliceras. Efter 24 timmar kan skiktet sedan avlägsnas. Villkoret är att tillräcklig ballast finns över leran så att urspolning ej sker.

Kan pellets med lägre permeabilitet tillåta tunnare tätningsplugg?
Vanligtvis är detta inte så. Så snart permeabiliteten av lerpluggen är lägre än permeabiliteten hos det jordskikt som skall avätas. Således är det tjockleken på jordskiktet som avgör mäktigheten på lerpluggen.

Måste pellets förvaras vattentätt i inneslutning?
Pallar med intakt krympplast och storsäckar med krympplast är i grunden vattentäthet. Faktum är att de flesta av de fuktproblem som kan uppstå är på grund av kondens orsakad av solbelysta säckar. Temperaturen i påsen ökar och fukt kondenserar på insidan av påsen. Detta leder till vidhäftning mellan tätningspellets. Det är lämpligt att alltid täcka pellets.

Varför används tätningspellets vid fyllning av borrhål?
I geologi som innebär att täta skikt penetreras eller om olika grundvattenkvaliteter finns i berggrunden innebär det en risk för blandning av vattenkvaliteter. Öppna borrhål ökar även risk för föroreningar från ytan, i tex vattentäkter. Genom att försegla hela eller delar av borrhålet med bentonit återskapas de täta skikt som funnits naturligt.

Vad är livslängden på en lera tätning?
Våra pellets är tillverkade av 100% lermineral. Detta är en 100% naturlig produkt som inte åldras. Livslängden är därför obegränsad.