Val av värmemängdsmätare

För att underlätta Ert val av värmemängdsmätare har vi listat några vanligt förekommande värmepumpsmodeller. En generell ritning över mätpunkter kan laddas ner här
Välj fabrikat nedan för att komma till lathund.