SR – TILLBEHÖR

Passar samtliga modeller

1) Väggkonsoller med pendelstag

2) Stamanslutning PE och PE övergångar till andra dimensioner

3) Temperaturtransmittrar 4-20 mA

4) Kilfrost GEO – giftfri och icke brandfarlig köldbärare