Tankgivare 300 mm – För korrekt temperaturmätning

Vår tankgivare som är 300 mm är speciellt lämplig för mätning av temperatur i vattentankar. Korrekt mätning erhålls genom möjliggörande av en central placering av mätgivaren. En stor fördel mot kortare givare som mäter vid tankens ytterområde. Vissa kunder väljer att installera givare i olika längd och på olika höjd för att få en bättre bild av temperaturskiktningar. Läs mer på Tankgivare