SMART LCD

LCD display som monteras direkt på Hirchmann anslutning för att visa mätvärde lokalt.
Flexibel enhet med 34 olika enheter innebär att den i princip kan nyttjas till samtliga 4-20 mA givare. Enkel programmering med 3 knappar i fronten. Fronten roterbar med hela 350° innebär att ergonomisk visning kan ske oberoende av rotation av givare.

Smart display för olika typer av givare

  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm, roterbar 350°
  • Enkel hantering med 3 knappar
  • 24 bitars högprecissions ADC omvandling
  • Tillval med on/off ställbara utgångar
  • Passar 4-20 mA transmittrar
  • Spänningsmatning 20-30 VDC