Röravskärare

Röravskärare

Art nr: 2FPC1    För PE rör  16-76 mm
Art nr: 2FPC2    För PE rör  50-140 mm
Art nr: 2FPC3    För PE rör  100-160 mm
Art nr: 2FPC4    För PE rör  180-315 mm