Rakstäcka före och efter mätare

I många installationer kan det vara svårt att uppnå raksträcka före och efter flödes och värmemängdsmätare. Vi får relativt många frågor om detta och beskriver här lite mer i detalj våra rekommendationer samt hur man skall göra om det är ont om plats. Vår rekommendation Rekommendationen är baserad på uppfyllande av mätarens klassificering när det gäller noggrannhet. För våra MID mätare rekommenderar vi 5 x DN före mätaren och 3 x DN efter mätaren (gamla rekommendationen var 10xDN före och 5xDN efter). Om platsen ej räcker till Det enskilt viktigaste måttet är raksträckan före mätaren vilken alltid skall bibehållas om möjligt. Om man tex har 7xDN till förfogande så rekommenderar vi att man använder 5xDN före och 2xDN efter. Vi har genomfört mätningar med böjar direkt monterade på anslutningskoppel i dimensioner upp till DN 40 med bibehållet resultat mellan q2 och q3. Vi kan inte med säkerhet garantera utfallet annat än med rekommenderade längder, dock kan vi av erfarenhet säga att påverkan blir liten under förutsättning att vi inte pratar väldigt små flöden eller om tex en pump placeras nära mätaren. För mer information kontakta din kontakt hos oss.