Ljudhastighet i etanol

Många frågor gäller om flödes och energimätare kan/bör användas i bergvärmesystem, KB systemet innehållande bioetanol. Fysikaliskt har bioetanol en högre ljudhastighet i betraktade temperaturområdet vilket innebär att ett fel på upp till ca 15% erhålls om man använder en ultrasonisk mätare som är konfigurerad för vatten. En annan aspekt är mätarens arbetstemperatur. I de flest fall skall en flödesmätare inte arbeta i lägre temperatur än +4 °C. Beaktande av ekvationers giltighet samt risk för kondens är viktigt. Vår rekommendation är att använda en av våra clamp on mätare vilka är programmerbara för olika vätskor och klarar väldigt kalla vätskor. 2flow_ljudhastighet_etanol