TEMA: Dagvattennät

Dagvattensystem

Hur mår era dagvattensystem? Finns det kapacitet vid skyfall? Underlag för projektering vid utbyggnad. Många frågor kan besvaras med mätning och loggning av flöden och nivåer.

Behovet ser olika ut och vi har lösningar från enstaka tillfälliga mätpunkter till kompletta lösningar kopplade till molntjänst med automatiska larm. Vi beskriver i denna artikel övergripande funktioner och möjligheter.

GIVARE

För mätning av nivåer i delvis fyllda rör finns det två olika val, indirekt och direkt mätning. 

Vid indirekt mätning använder vi en ultrasonisk givare som sänder signaler mot vattenytan som reflekteras. Givaren kan tex monteras i en dagvattenbrunn eller inspektionsbrunn.
Direkt mätning innebär att en givare placeras på rörets eller kanelens botten och vattenytan mäts med ultrasonisk teknik samt via trycksensor. Vid direkt mätning fås även flödeshastighet och volymflöde. Denna teknik kan användas i rör från DN150.

Dataloggning

För tillfällig mätning kan utrustning med inbyggd logger användas och för permanent mätning rekommenderas en molnlösning som skickar information via mobilnätet.

Med vår molntjänst kommer Ni enkelt åt aktuella mätpunkter via en enhet som har webbläsare. Aktuella mätvärden, historiska värden, grafer mm ingår. Historisk data kan laddas ner i text excel-format för vidare bearbetning. Kundspecifika rapporter kan beställas. Molntjänsten kan kombineras med andra typer av mätningar såsom nederbörd, pumplarm mm. Vi har lösningar på i princip alla tänkbara mätpunkter.

Vår molnlösning baseras helt på egna servrar hos oss i Hässleholm för att undvika risker med data hos tredje part i utlandet.

HUR GÅR VI VIDARE?

Sammanställ lite grunduppgifter på er applikation och skicka den till oss så hjälper vi er i hela kedjan från inledande systemförslag till leverans.

Slå oss en signal eller skicka ett e-mail så hjälper vi er gärna.