Elmätare EM24 – Modbus

Energimätare, kommunikation via Modbus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%.

EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana elektriska variabler. Energiförbrukning (kWh) mäts som total förbrukning, nettoförbrukning (energi i båda riktningar) och individuellt fas för fas. Med digitala pulsingångar kan EM24 DIN mäta förbrukning av varmvatten, kallvatten, fjärrvärme eller gas. Allt detta i endast en 4-DIN moduler bred kapsel!

EM24 DIN finns för direktmätning upp till 65A och för sekundärmätning med transformatorer. EM24 DIN anpassas enkelt till vad applikationen kräver att den skall visa i displayen, från den allra enklaste energimätare som endast visar kWh till ett multi-instrument som visar alla elektriska variabler i systemet. Navigering vid programmering och mellan visningssidorna utförs enkelt m ha av en joystick i fronten.

  • Modbus RTU
    Med Modbus via RS485 kan mätningar från flera instrument läsas in för presentation, övervakning och loggning.  Modbus används ofta inom industriell automation och fastighetsautomation.EM24DINAV93XISPFA