Analog utsignal

Inställning av 4-20 mA utsignal görs i menyerna 53-58. Programmering av tex 0-20 mA och 4-20 mA kan väljas.
Val i meny M54
Välj typ av önskad utsignal. För system med dubbelriktade flöden rekommenderas 20-4-20 mA.
Exempel (-1000 – 0 – +2000 m^3/h):
Konfigurera 20-0-20 mA inställningen genom att välja i meny M54. Ange -1000 m^3/h i meny M55 och 2000 m^3/h i meny M56. Negativt värde anges nu i området 0-4 mA och positivt flöde i området 4-20 mA

.Redigera