Samlingsskåp

Produktbeskrivning samlingsskåp
Samlingsskåp för geoenergianläggningar utfört i patenterad plåt för utomhusbruk(Magnelis® korrosivitetsklass C5), bestyckad med rostfria samlingsrör samt med inbyggt justerbart fundament.

2Flow SS1500-RF och SS750-RF är ett prefabricerade skåp särskilt framtaget till geoenergiprojekt för att förenkla montage samt drift och underhåll. Mätbara injusteringsventiler MMA STV DN25 är standard på varje slinga tillsammans med kulventil för avstängning. Problem med injustering under mark och vattenfyllda brunnar undviks helt.

Produktsidor: SS780-RF    SS1500-RF

Färger
Skåpen är som standard olackerad med silveraktig metallisk nyans. Valbart är beställning av lackerade skåp med i princip alla RAL nyanser vilket gör att skåpen optimalt kan integreras mot en fasad eller i naturen.

Låsbar frontlucka
Som standard levereras SS750/1500-RF med trekantslås för att förhindra åtkomst från obehöriga, tillval är Assa-lås med huv alternativt Stockholmslås.

Förstärkt frontplåt
För att möjliggöra montage i sluttande mark samt då marknivå kommer över markering för normal marknivå har skåpets frontlucka designats med förstärkning.

Fundament
Det inbyggda fundamentet är justerbart mellan 319.3 mm och 879.3 mm med steg om 35 mm, vilket ger upp till 1179 mm schaktdjup gällande för SS1500. SS750 kan placeras för en höjd över mark på mellan 450 – 800 mm med schaktdjup 210 – 1050 mm. Fundamentet har en hel bottenplatta som kan ställas direkt på schaktbotten eller bultas fast via 4 förankringshål i tex betongplattor.

Påfyllning och avluftning
Samlingsrören är bestyckade med kulventiler på högpunkterna för att enkelt fylla system samt möjliggöra avluftning.

Injustering och avstängning av slingor
SS750/1500-RF levereras som standard med mätbara injusteringsventiler anpassad till normalflöden för anslutande kollektorer. Samlingsskåpen kan beställas med ett urval av fabrikat och dimensioner för att täcka in de flesta förekommande applikationer. En stor fördel är att injusteringsventilerna är enkelt åtkomliga ovan marknivå vilket förenklar injustering och kontroll jämfört med markförlagda samlingsbrunnar. Varje slinga har förutom en injusteringsventil även en kulventil för möjliggöra avstängning av varje enskild slinga/borrhål.

Huvudavstängning(tillval)
Avstängningsventiler på tillopp och retur till respektive samlingsskåp möjliggör sektionell driftsättning och provning. För anläggningar där partnerventil önskas kan detta integreras direkt i skåpet.

Partnerventil(tillval)
Injusteringsventil på stamledningen möjliggör hydronisk injustering av varje samlingsskåp som en hydraulisk enhet vilket är en fördel i större system med flera samlingsskåp.

Anpassad anslutning(tillval)
Skåpet levereras med utvändig gänga DN80 (3″) för SS1500-RF om huvudavstängning ej valts som tillval. Vid val av huvudavstängningar blir anslutningarna samma dimension men invändig gänga. SS750-RF har som standard DN50 (2″) invändig gänga. Anpassade anslutningar för anslutning till PE rör kan beställas alternativt tillval för anslutning genom bakstycke.

Mätuttag(tillval)
Gänganslutning för montage av temperaturgivare alternativt utförande komplett med givare kan avropas för såväl tillopp som returledning.

Cloudtjänst(tillval)
För kund som önskar datainsamling för att enkelt komma åt aktuella och historiska mätvärden erbjuder vi en lösning som utnyttjar M2M teknik för datainsamling. Vi erbjuder även skåp kompletta med flödes eller energimätare.

Kundanpassade lösningar

Förutom våra standardskåp erbjuder vi kundanpassade skåp vilka bygger på våra standardiserade fördelningsrör.

Exempel med dubbelt skåpdjup
Antal energibrunnar: 18 st
Skåpbredd: 150 cm