Ultrasonisk nivågivare

Compact Ultrasonic Level Meter

LMU  – Kompakt ultrasonisk nivågivare

  • Enkel att installera, använda och underhålla
  • Korrosionsfritt material
  • Patenterad teknik för säkerställande av noggrannhet och stabilitet
  • Patenterad ultrasonisk utformning med mycket litet dött band, hög känslighet samt inbyggd temperaturkompensation
  • Kontinuerlig mätning inom märområdet, upp till max 40 m
  • HART, MODBUS som tillval

2-tråds

Detta är vår vanligaste modell gällande nivåmätning med ultrasonisk teknik. Spänningmatas med 24 VDC och har en 4-20 mA utsignal i samma krets. Denna givare har ett maximalt mätområde på 30 m.

■Teknisk specifikation

 

 Mätområde vätskenivå

 

LMUT4:    4.00 m  (Dead Zone: 0.20m)
LMUT6    6.00 m  (Dead Zone: 0.25m)
LMUT8:    8.00 m  (Dead Zone: 0.30m)
LMUT1212.00 m  (Dead one: 0.50m)
LMUT20
20.00 m (Dead Zone: 0.80m)
LMUT30
30.00m  (Dead Zone:1.20m) 

 Mätområde för solida material är 50 % av motsvarande för vätska

Noggrannhet

Utsignal

Typ av utsignal

Last utsignal

Utsignal upplösning

Visning

Resolution

Strömförbrukning

Temperaturkompensation

Temperaturområde

Tryck

Vinkel

Mätcykel

Parameter inställning

IP klassning

0.2% av mätområdet (i luft)

4~20mA (HART option)

4~20mA(propertionell eller omvänt propertionell

0~500Ω

0.03% av mätområdet

4 siffrors LCD

LMUT4LMUT6LMUT81mm

LMUT12LMUT20LMUT301cm

 20V~32VDC    30mA

 Automatisk inom hela temperaturområdet

-40 ºC – 75 ºC  (LCD-20 ºC – 70ºC)

±0.1MPa

8º (3db)

1.5 s ( ställbar)

3 induktiva knappar

IP67