Ultrasonisk nivågivare – LV

LVR/LVT  – Kompakt ultrasonisk nivågivare

  • Enkel att installera, använda och underhålla
  • Korrosionsfritt material
  • Patenterad teknik för säkerställande av noggrannhet och stabilitet
  • Patenterad ultrasonisk utformning med mycket litet dött band, hög känslighet samt inbyggd temperaturkompensation
  • Kontinuerlig mätning inom märområdet, upp till max 30 m
  • LVR – Modbus RS485
  • LVT – 4-20 mA

Ideal transmitter för mätning av fyllnadsgrad i vattenledningar, nivå i tankar mm. Spänningmatas med 24 VDC och har en Modbus RS-482 eller 4-20 mA utsignal.

 

■Teknisk specifikation

   Mätområde vätskenivå
 
4m: 4.00 m  (Död zon: 0.25m)
6m: 6.00 m  (Död zon: 0.30m)
8m: 8.00 m  (Död zon: 0.35m)
12m. 12.00 m  (Död zon: 0.50m)
20m. 20.00 m (Död zon: 0.80m)
30m:30.00m  (Död zon:1.20m)

Mätområde för solida material är 50 % av motsvarande för vätska

Noggrannhet Utsignal
Temperaturkompensation

Vinkel
IP klassning

0.2% av mätområdet (i luft)  Automatisk inom hela temperaturområdet -40 ºC..75 ºC 

IP68