MAG11

MAG mätare för värme och kyla – även andra fluider än vatten

MAG11 är en mätare i kompakt design för energimätning i värme och kylsystem. IP 65 klassad och en avvikelse på endast +/- 0.5%.

MAG11 erbjuder precisionsmätning av flöde/volym och effekt/energi i elektriskt ledande  fluider – från vatten, avloppsvatten och bevattning till olika köldbärare. Genom möjligheten att anpassa densitet och specifik värmekapacitet upprätthålls hög mätnoggrannhet även på fluider som inte är vatten. 

DIMENSION

Mätaren finns från DN10 till DN2000.

KOMMUNIKATION

Modbus och BACNET RS485 samt 4-20 mA och puls finns som standard för beställning. Dubbel kommunikation tex Modbus + 4-20 mA är möjligt.  Vi erbjuder övriga kommunikationsgränsnitt via extern konverter.

TRYCKFALL

Då konstruktionen är utan givare i flödeströmmen är tryckfallet motsvarande tryckfall i rakt rör.