Hej världen!

Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort det. Sedan är det bara att börja skriva! Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL  IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 202223 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL   IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  … Continue reading Hej världen!

Flödesmätare 1100P/V F clamp-on

Flödesmätare utan ingrepp i rörsystemet

MAG11

MAG mätare för värme och kyla – även andra fluider än vatten MAG11 är en mätare i kompakt design för energimätning i värme och kylsystem. IP 65 klassad och en avvikelse på endast +/- 0.5%. MAG11 erbjuder precisionsmätning av flöde/volym och effekt/energi i elektriskt ledande  fluider – från vatten, avloppsvatten och bevattning till olika köldbärare.… Continue reading MAG11

DOF6000

Doppler flödesmätare för partiellt fyllda rör. Rör som är delvis fyllda, tex dagvatten, vägtrummor mm samt innehåller partiklar och luftbubblor mäts bäst med dopplerteknik som utnyttjar orenheterna i vattnet för mätning av dess flödeshastighet. 20 punkts koordinatsystem för att beskriva flödesarea som kan vara tex ett rör eller en tvärsnittsarea av ett vattendrag Mätvärdeinsamlare och… Continue reading DOF6000

Ultrasonisk nivågivare – LV

LVR/LVT  – Kompakt ultrasonisk nivågivare Enkel att installera, använda och underhålla Korrosionsfritt material Patenterad teknik för säkerställande av noggrannhet och stabilitet Patenterad ultrasonisk utformning med mycket litet dött band, hög känslighet samt inbyggd temperaturkompensation Kontinuerlig mätning inom märområdet, upp till max 30 m LVR – Modbus RS485 LVT – 4-20 mA Ideal transmitter för mätning… Continue reading Ultrasonisk nivågivare – LV

VMM-RC82/84

Värmemängdsmätare för värme och kyla  RC82/84 är en värmemängdsmätare i kompakt design för energimätning I värme och kylsystem. Mätaren finns i dimension DN15-DN40 (RC82 gängad anslutning och MID) och DN 50 – DN 1000 (RC84 flänsad anslutning). Den elektronisk beräkningsmodulen har separata register för värme och kyla. Vi lagerhåller ett standardsortiment av både Mbus och… Continue reading VMM-RC82/84

Energieffektivisering växthus

Verifiering av energibesparande åtgärder i växthus Växthus ställer krav på gott klimat för att grödorna skall ha rätt förutsättningar för god skörd. Klimatet i ett växthus styrs normalt mot växthusets värme-, fukt- och koldioxidbalans. Vid luftning av växthus för att reglera växthusets luftfuktighet krävs energi för att värme ny luft som tas in. I ett… Continue reading Energieffektivisering växthus

Volymberäkningar bentonit

Nu finns det utlagda verktyg för att underlätta volymberäkning av bentonit för tätning av dammar och borrhål. Dammar:  Klicka här Energibrunnar/borrhål: Klicka här Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL  IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 202223 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL   IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  … Continue reading Volymberäkningar bentonit

Ljudhastighet i etanol

Många frågor gäller om flödes och energimätare kan/bör användas i bergvärmesystem, KB systemet innehållande bioetanol. Fysikaliskt har bioetanol en högre ljudhastighet i betraktade temperaturområdet vilket innebär att ett fel på upp till ca 15% erhålls om man använder en ultrasonisk mätare som är konfigurerad för vatten. En annan aspekt är mätarens arbetstemperatur. I de flest… Continue reading Ljudhastighet i etanol

Kommunikationskomponenter

Vi utökar nu med ett nytt sortiment av kommunikationsomvandlare samt datalogger/gateway för Mbus, Modbus och trådlös Mbus. Vi hjälper er med en komplett lösning bestående av mätare och kommunikationsutrustning. Se mer under rubriken kommunikation. Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February 2022 MMA STV INJUSTERINGSVENTIL  IMI STAD INJUSTERINGSVENTIL  Related Produtcs SAMLINGSRÖR Ventiler Posted on1 February… Continue reading Kommunikationskomponenter