700-101 Nivågivare

Nivågivare för tankar, cisterner och brunnar.  Med mätområden från 0.5 MVP till 600 MVP täcker denna nivågivaren in de flesta applikationerna där kontinuerlig nivåmätning behövs. Ideal för t.ex. nivåmätning i tankar inom industrin då hög och lågtryckslarm kan programmeras baserat på utsignal från denna givare. Standardgivaren är utförd med 4-20 mA signal men alternativ finns… Continue reading 700-101 Nivågivare

Ultrasonisk nivågivare – LV

LVR/LVT  – Kompakt ultrasonisk nivågivare Enkel att installera, använda och underhålla Korrosionsfritt material Patenterad teknik för säkerställande av noggrannhet och stabilitet Patenterad ultrasonisk utformning med mycket litet dött band, hög känslighet samt inbyggd temperaturkompensation Kontinuerlig mätning inom märområdet, upp till max 30 m LVR – Modbus RS485 LVT – 4-20 mA Ideal transmitter för mätning… Continue reading Ultrasonisk nivågivare – LV