Volymberäkning köldbärare

Volym per meter slang avrundat uppåt: 32×2.0         0.62 lit/m 40×2.4         0.98 lit/m50×3            1.53 lit/m

Tillbehör VMM & FM

Mätaranslutning Underlättar montage och demontage av värmemängds och flödesmätare med gängad anslutning. Finns för DN15 till DN40 Temperaturgivaranslutning – VMMT 1/2″ ute gänga för infällning av temperaturgivare från VMM i rörsystem (DN15-DN40) Related Produtcs VÄRMEMÄNGD MULTICAL® 603 Posted on18 February 202223 February 2022 LäckageövervakningTvå modulplatserIP65-densitetAutodetektering av storleken på ULTRAFLOW® Broschyr Datablad Guide Broschyr MULTICAL® 603… Continue reading Tillbehör VMM & FM

4-20 mA setting

Inställning av 4-20 mA utsignal görs i menyerna 53-58. Programmering av tex 0-20 mA och 4-20 mA kan väljas. Val i meny M54 For details, please refer to Part 4 –Windows Display Explanations. In Window M55, enter a 4mA flow value. Enter the 20mA flow value in Window M56. For instance, if the flow range in a specific pipe is… Continue reading 4-20 mA setting

TEMA: Dagvattennät

Dagvattensystem Hur mår era dagvattensystem? Finns det kapacitet vid skyfall? Underlag för projektering vid utbyggnad. Många frågor kan besvaras med mätning och loggning av flöden och nivåer. Behovet ser olika ut och vi har lösningar från enstaka tillfälliga mätpunkter till kompletta lösningar kopplade till molntjänst med automatiska larm. Vi beskriver i denna artikel övergripande funktioner… Continue reading TEMA: Dagvattennät

MULTICAL® 803

Två sekunders integrationstid som standard Reservbatteri Autodetektering av temperaturgivartyp Autodetektering av ULTRAFLOW® IP65-densitet Fyra modulplatser Broschyr Datablad Guide Broschyr MULTICAL® 803 (sv) Training – Installation of meters (en-GB) Fakta  – fördelar –  nytta MULTICAL® 803 (sv) Datablad MULTICAL® 803 (sv) Teknisk beskrivning MULTICAL® 803 (en-GB) MULTICAL® 803 calibration unit (en-GB) Produktöversikt MULTICAL® 803 (sv) Guide… Continue reading MULTICAL® 803

MULTICAL® 603

Läckageövervakning Två modulplatser IP65-densitet Autodetektering av storleken på ULTRAFLOW® Broschyr Datablad Guide Broschyr MULTICAL® 603 (sv) Training – Installation of meters (en-GB) Fakta  – fördelar –  nytta MULTICAL® 603 (sv) Datablad MULTICAL® 603 (sv) Teknisk beskrivning MULTICAL® 603 (en-GB) MULTICAL® 603 calibration unit (en-GB) Produktöversikt MULTICAL® 603 (sv) Guide Användar och installationsguide MULTICAL® 603 (sv)… Continue reading MULTICAL® 603

MULTICAL® 403

Stort dynamiskt område Låg tryckförlust Liten och kompakt PN25-flödesgivare godkänd till 130 °C Broschyr Datablad Guide Broschyr MULTICAL® 403 (sv) Training – Installation of meters (en-GB) Fakta  – fördelar –  nytta MULTICAL® 403 (sv) Datablad MULTICAL® 403 (sv) Teknisk beskrivning MULTICAL® 403 (en-GB) MULTICAL® 403 calibration unit (en-GB) Produktöversikt MULTICAL® 403 (sv) Guide Användar och installationsguide… Continue reading MULTICAL® 403

MULTICAL® 303

Stort dynamiskt område Låg tryckförlust Liten och kompakt PN25-flödesgivare godkänd till 130 °C Broschyr Datablad Guide Broschyr MULTICAL® 303 (sv) Training – Installation of meters (en-GB) Fakta  – fördelar –  nytta MULTICAL® 303 (sv) Datablad MULTICAL® 303 (sv) Teknisk beskrivning MULTICAL® 303 (en-GB) MULTICAL® 303 calibration unit (en-GB) Produktöversikt MULTICAL® 303 (sv) Guide Användar och installationsguide… Continue reading MULTICAL® 303

flowIQ® 2101

Broschyr Datablad Guide Broschyr Fakta – Fördelar – Nytta flowIQ® 2101 (en-GB) Datablad flowIQ® 2101 (en-GB) Översikt flowIQ® 2101 (Multiple) Certifikat flowIQ® 2101 (en-GB) Guide Användar och installationsguide flowIQ® 2101 (en-GB) Related Produtcs Tillbehör VMM & FM Posted on26 February 202226 February 2022 Mätaranslutning Underlättar montage och demontage av värmemängds och flödesmätare med gängad anslutning.… Continue reading flowIQ® 2101

flowIQ® 3100

Beprövad ultraljudsteknik utan risk för slitage Exakt precision vid både höga och låga flödeshastigheter Läckagesökning för att begränsa vattenförlust för slutanvändare Kommunikationskompatibilitet för fjärravläsning Broschyr Datablad Guide Broschyr flowIQ® 3100 (sv) Datablad flowIQ® 3100 (sv) Översikt flowIQ® 3100 (Multiple) Certifikat flowIQ® 3100 (en-GB) Guide Användar och installationsguide flowIQ® 3100 (sv) Snabbguide Antenna Guide for EU… Continue reading flowIQ® 3100