Tips&Tricks

Flödes och Energimätare Clamp-On 1100

Om systemet har låst sig:
Tryck in 0808 + <ENTER>

Om knappsatsen har låst sig:
Tryck in 20061018 + <ENTER>

Värmemängdsmätare RC82
Felsökning flöde
Det vanligaste felet gällande ultrasoniska mätare är felmontage samt förekomst av luft/gas i fri form. Då ultrasoniska mätare inte har några rörliga delar finns inte något som slits ut vid normal drift.
Om inget flöde registreras men mätaren fungerar i övrigt gällande kommunikation och temperatur kontrollera följande:
1) Mätaren är monterad med flödesgivarna på sidan av röret och inte toppen/botten
2) Systemet är avluftat och utan suspenderat material. Om möjligt spola gärna genom mätaren för att säkerställa att luft ej fastnat i flödessensorerna.

Om ovan punkter är kontrollerade och korrekt utförda fortsätt till steg 3.
3)  Kontroll av flödessensorernas funktion
3.1) Klicka på manöverknappen på mätaren till ackumulerat flöde visas (m3)
3.2) Håll knappen inne tills “A4” visas i displayen, släpp knappen
3.3) Klicka så att “kWh” visas
3.4) Håll knappen inne tills “A4” visas i displayen, släpp knappen
3.5) Klicka en gång och ta ett foto på vad som visas i displayen alternativt skriv ner informationen
3.6) Skicka informationen till oss tillsamman med mätaren serienummer och dimension