Temperaturkalibrering Clamp-On

PT1000 temperatur kalibrering (1100-Clamp on)

1. Förbered två motstånd helst med fast resistans, ett med1KΩ och ett med 1.75KΩ. 1KΩ motsvarar 0°C vid kalibrering och 1.75KΩ motsvarar 200°C. 

2.Starta mätaren

3. Kalibrering av T1

Montera 1KΩ motståndet i temperaturgivaranslutningen för T1. Välj meny <M-1> och tryck <Enter>. Låt mätaren arbeta klart och kontrollera därefter <Meny 6> så att värdet är 0°C. Vid avvikelse gör om ovan.

Montera 1.75 KΩ motståndet i temperaturgivaranslutningen för T1. Välj meny <M-2> och tryck <Enter>. Låt mätaren arbeta klart och kontrollera därefter <Meny 6> så att värdet är 200°C. Vid avvikelse gör om ovan.

4.  Kalibrering av T2

Montera 1KΩ motståndet i temperaturgivaranslutningen för T1. Välj meny <M-3> och tryck <Enter>. Låt mätaren arbeta klart och kontrollera därefter <Meny 6> så att värdet är 0°C. Vid avvikelse gör om ovan.

Montera 1.75 KΩ motståndet i temperaturgivaranslutningen för T1. Välj meny <M-4> och tryck <Enter>. Låt mätaren arbeta klart och kontrollera därefter <Meny 6> så att värdet är 200°C. Vid avvikelse gör om ovan.