MULTICAL® 803

  • Två sekunders integrationstid som standard
  • Reservbatteri
  • Autodetektering av temperaturgivartyp
  • Autodetektering av ULTRAFLOW®
  • IP65-densitet
  • Fyra modulplatser