Clamp-on Beräkning av ljudhastighet

Metod för beräkning av ljudhastighet

För korrekt mätning erfodras ljudhastighetsangivelse i Clamp-On 1100 mätarna. För blandningar kan det vara svårt att få fram exakta värden och då kan den inbyggda beräkningsfunktionen i enheten användas. Nedan instruktion används för att beräkna ljudhastigheten när uppgifter saknas. 

1. Tryck  MENU  1   1   för att komma till fönster M11 för att ange rörets ytterdiameter. Tryck <ENTER> för att spara.

2. Tryck <∨> för fönster M12 och ange rörtjocklek. Tryck <ENTER> för att spara.

3. Tryck <∨> för fönster M13 och kontrollera beräknad innerdiameter. 

4. Tryck <∨> för fönster M14. Tryck <ENTER> ,∧/+ eller ∨/- för att välja rörmaterial. Tryck <ENTER> för att spara.

5. Tryck <∨> för fönster M16. Tryck <ENTER> ,∧/+ eller ∨/- för att välja liner. Tryck <ENTER> för att spara.

6. Tryck <∨> för fönster M20. Tryck <ENTER> ,∧/+ eller ∨/- för att välja vätska, välj ”8. Other”. Tryck <ENTER> för att spara.

7. Tryck <∨> för fönster M21. Tryck <ENTER> och ange 1482 m/s. Tryck <ENTER> för att spara.

8. Tryck <∨> för fönster M22. Tryck <ENTER> och ange vätskans viskositet. Om den inte är känd använd mätarens standardinställning 1.0038. Tryck <ENTER> för att spara.

9. Tryck <∨> för fönster M23. Tryck <ENTER> ,∧/+ eller ∨/- för att välja givartyp. Tryck <ENTER> för att spara.

10. Tryck <∨> för fönster M24. Tryck <ENTER> ,∧/+ eller ∨/- för att välja typ av givarmontage. Tryck <ENTER> för att spara.

11. Tryck <∨> för fönster M25 för att avläsa det exakta avståndet som givarna skall placeras med.

12. Vid montage av givarna säkerställ att signalstyrkan och signalkvaliteten i meny M90 blir så hög som möjligt med ovan avstånd.

13. Tryck  MENU  9   2   för att komma till fönster M92 för att avläsa ljudhastigheten som enheten har beräknat. Kontrollera så att beräknat värde är inom förväntat område annars är givarna felaktigt placerade. Repetera ovan metod tre gånger och notera beräknade ljudhastigheten för att säkerställa korrekt värde. Om värdet ej är rimligt måste ett antage värde anges i meny M21. 

14. För att avläsa mätvärden när ovan är slutfört gå till MENU  0   1 .