Köldbärare

Geoenergisystem där köldbärare cirkuleras antingen i borrhål(bergvärme/bergkyla) eller markförlagd slinga (ytjordvärme) har traditionellt använt etanol som köldbärare. Med ökade miljökrav och krav på att köldbäraren ej skall vara brandfarlig erbjuder vi en vätska som är framtagen för att uppfylla dessa krav samt krav på låg viskositet för att minska systemtryckfall.

Behöver ni en köldbärarvätska som uppfyller nedan krav så kontakta oss på 0451-223 00 eller order@2flow.se. Vi hjälper er räkna ut systemvolymer och lämnar förslag på koncentration för att uppfylla krav på fryspunkt. Kan fås antingen som koncentrat som blandas på arbetsplatsen eller som färdigblandad vätska. Vätskan baseras på glycerin enligt ett hemligt recept som ursprungligen togs fram på 1930-talet för att undvika isbildning på fotbollsplaner. Produkten har med åren renodlats till olika användningsområden.

  • Giftfri köldbärarvätska
  • Ej brandfarlig
  • Låg viskositet
  • Överlägsen miljöprofil
  • Överträffar ASTM D1384-5 korrosionsstandard vid 88°C
  • Fri från nitrater, borater och tungmetaller
  • Optimal drifttemperatur -40°C till +40°C