Clamp on – sensoravstånd

Vid montage av clamp on sensorerna till våra flödes och energimätare beräknas avståndet via rörmaterial, dimensioner och fluidegenskaper. För att underlätta för dig som installatör som skall montera sensorerna i ett tidigt skede innan den logiska enheten är driftsatt har vi nedan listat exempel på konfigurationer baserat på vanligt förekommande frågor.

Välj temperaturen från er medeltemperatur i systemet. Angivet avstånd avser avståndet mellan sensorerna, nos till nos liggandes mot varandra. Är du osäker kontrollera alltid i medföljande manual.

Rostfritt stål utan liner

Rördimension (mm) Sensormontage Fluid Temperatur Avstånd (mm)
168.3×2.0 V Bioetanol 28% vol 20°C 153.7
168.3×2.0 V Bioetanol 28% vol 15°C 154.8
168.3×2.0 V Bioetanol 28% vol 10°C 155.9
168.3×2.0 V Bioetanol 28% vol 5°C 156.8
168.3×2.0 V Bioetanol 28% vol 0.01°C 156.3
139.7×2.0 W Bioetanol 28% vol 20°C 270.8
139.7×2.0 W Bioetanol 28% vol 15°C 272.7
139.7×2.0 W Bioetanol 28% vol 10°C 274.4
139.7×2.0 W Bioetanol 28% vol 5°C 275.9
139.7×2.0 W Bioetanol 28% vol 0.01°C 275.2
114.3×2.0 W Bioetanol 28% vol 20°C 215.3
114.3×2.0 W Bioetanol 28% vol 10°C 218.2
114.3×2.0 W Bioetanol 28% vol 0.01°C 218.8
108×2.0 W Bioetanol 28% vol 20°C 201.5
108×2.0 W Bioetanol 28% vol 10°C 204.2
108×2.0 W Bioetanol 28% vol 0.01°C 204.8

Reservation för felskrivning.