Volymberäkning köldbärare

Volym per meter slang avrundat uppåt: 32×2.0         0.62 lit/m 40×2.4         0.98 lit/m50×3            1.53 lit/m

Kilfrost

Geoenergisystem där köldbärare cirkuleras antingen i borrhål(bergvärme/bergkyla) eller markförlagd slinga (ytjordvärme) har traditionellt använt etanol som köldbärare. Med ökade miljökrav och krav på att köldbäraren ej skall vara brandfarlig erbjuder vi en vätska som är framtagen för att uppfylla dessa krav samt krav på låg viskositet för att minska systemtryckfall. Kilfrost blandas med vatten av… Continue reading Kilfrost