Bentonit FAQ

Påverkar grundvattnets salthalt svällkapaciteten?Med bräckt eller saltvatten är svällkapaciteten hos tätningspellets normalt avsevärt mindre. Dock sker vanligtvis fyllning av pellets med tillsats av sötvatten. Detta innebär att det vatten som tas upp av pellets är sötvatten och därmed fås god expansion. Ett utrymme på 1 m3 behöver fyllas. Hur stor volym pellets krävs?SVAR: 1 m3 med tillägg för… Continue reading Bentonit FAQ

2Seal-Thermal

För optimal energiväxling mot mark och berg är 2Seal-Thermal det ideala valet. Materialet levereras i småsäck eller storsäck och mixas med vatten innan applicering.  2Seal-Thermal har mycket goda värmeledande egenskaper vilket är optimalt vid energiväxling av värme och/eller kyla mot berggrund och mark. Kan även med fördel användas för värmebortledande från tex elkablar.I markvärmeväxlare (bergvärme, djupjordvärme mm)… Continue reading 2Seal-Thermal

Tätskikt med bentonitblandad sand (BES)

2Flow bentonitpulver bildar tillsammans med sand eller stenmjöl ett kostnadseffektivt och stabilt skikt med låg vattengenomsläpplighet. Vi kan leverera färdigblandad material i storsäck för enkel förläggning i fält. För stora projekt kan mixning av blandning ske på arbetsplatsen anpassad till lokalt levererad sand/stenmjöl. Bentonitblandning kan med fördel användas vid tätning av källare genom vattentätning på utsidan av källarväggen, och… Continue reading Tätskikt med bentonitblandad sand (BES)